Πως θα συντάξετε ένα βιογραφικό σημείωμα


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διεύθυνση κατοικίας:
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
E-mail: Το e-mail σας


ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Η αναφορά αυτή είναι προαιρετική και θα πρέπει να είναι σύντομη (1-3 σειρές) και σε συμφωνία με την εκπαίδευση, τα προσόντα σας και τη θέση στην οποία υποβάλετε την αίτηση. Μην αναφέρετε κάποιους άσχετους στόχους. Οι στόχοι σας, δηλαδή, θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και συγχρόνως να ενέχουν στοιχεία φιλοδοξίας, χωρίς όμως στόμφους και μεγαλοστομίες.
π.χ.: "Διεκδίκηση θέσης στο τμήμα οικονομικής διαχείρισης ή πωλήσεων της επιχείρησης."

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από... έως...

Ξεκινήστε από τον πιο πρόσφατο και / ή σημαντικό τίτλο σπουδών. Αναφέρετε πτυχιακές σπουδές (πεδίο σπουδών, πανεπιστήμιο), άλλες τυχόν τριτοβάθμιες σπουδές (π.χ. ΤΕΙ ή ΙΕΚ πριν την είσοδό σας στο πανεπιστήμιο) και λυκειακές σπουδές. Μην αναφέρετε δημοτικές και γυμνασιακές σπουδές. Ο βαθμός πτυχίου και απολυτηρίου αναφέρεται εφόσον είναι αξιόλογος. Εάν έχετε συμμετάσχει σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών (Erasmus) ή παρόμοια, θα το αναφέρετε σε αυτή την ενότητα.

1996 - 2000

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Νομικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βαθμός πτυχίου: 8,4 / 10.

1993 - 1996

2ο Λύκειο Θεσσαλονίκης, Βαθμός απολυτηρίου: 18 και 8/11.

Από... έως...

Περιγραφή άλλου κύκλου εκπαίδευσης.

Από... έως...

Περιγραφή άλλου κύκλου εκπαίδευσης.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Από... έως...

Ημερομηνία: εάν έχετε μείνει αρκετό χρονικό διάστημα σε μία θέση, αναφέρετε μόνο τα χρόνια (π.χ. 1999 - 2001). Εάν όμως έχετε μία σύντομη εμπειρία αναφέρετε και τους μήνες (π.χ. 2/2001 - 5/2001). Στην ίδια σειρά αναφέρετε τον τίτλο της θέσης σας (π.χ. γραμματειακή υποστήριξη, πωλήσεις κλπ). Εν συνεχεία αναφέρετε την εταιρεία, επιχείρηση, ίδρυμα ή φορέα απασχόλησης. Τέλος, θεμιτό είναι να περιγράψετε μέσα σε 1-2 σειρές τα καθήκοντα και τις ευθύνες που περιελάμβανε η θέση εργασίας σας. Εάν μία απασχόλησή σας είναι άσχετη με μία επόμενη δεν χρειάζεται να δώσετε εξηγήσεις για τέτοιες αλλαγές. Εάν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας συμμετείχατε σε κάποιο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (έμμισθα ή άμισθα) μπορείτε να το αναφέρετε ως επαγγελματική εμπειρία.

3/2000 - 6/2000

Τμήμα πωλήσεων, Εταιρεία «Πυξίς». Πρακτική άσκηση.
• Συμμετοχή στην καταγραφή και παράδοση προϊόντων.
• Εξυπηρέτηση πελατών.

1/1999 - 12/1999

Εταιρία δημοσκοπήσεων «Research». Ερευνήτρια αγοράς.
• Συμπλήρωση ερωτηματολογίων για τις στάσεις του κοινού απέναντι σε διάφορα προϊόντα (εποχιακή απασχόληση).

1/7/98 - 30/9/98

Βιβλιοπωλείο - Εκδόσεις «Θέτις». Υπάλληλος βιβλιοπωλείου.
• Πώληση, διανομή και προώθηση βιβλίων σε κεντρικά βιβλιοπωλεία των Αθηνών.

Από... έως...

Περιγραφή άλλης επαγγελματικής εμπειρίας.

 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Από... έως...

Αναφέρετε την παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων κ.ά. (ημερομηνία, τίτλος σεμιναρίου, φορέας υλοποίησης, τόπος υλοποίησης). Αν υπάρχει κάποια εκπαίδευση που παρακολουθήσατε για εκτεταμένο χρονικό διάστημα και οδήγησε σε κάποιο δίπλωμα, αναφέρετε και τον τίτλο του διπλώματος.

5/2000

Ημερίδα: «Διεθνής αγορά και παγκόσμιες εξελίξεις», Σύλλογος Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης, Βελλίδειο Ίδρυμα, Θεσσαλονίκη.

11/1999

Συνέδριο: «Η ευρωπαϊκή πολιτική στην προώθηση προϊόντων διακρατικά», Υπουργείο Οικονομικών, Ναύπλιο.

10/1997 - 1/1998

Σεμινάριο: «Η ελληνική μουσική κατά τη βυζαντινή περίοδο και η εξέλιξή της σε δημοτική», Υπουργείο Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη.
• Ιστορική παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση σε βυζαντινά και παραδοσιακά μουσικά όργανα.

Από... έως...

Περιγραφή άλλου κύκλου κατάρτισης.

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Ξένη γλώσσα

Αναφέρετε τις ξένες γλώσσες που γνωρίζετε, σε τι επίπεδο και τυχόν πτυχίο που διαθέτετε.

Αγγλικά

Άριστο επίπεδο, πτυχίο: Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge.

Γαλλικά

Ικανοποιητικό επίπεδο, πτυχίο: Certificat de Langue Francaise, L' Institut Francais.

Ξένη γλώσσα

Επίπεδο και πτυχίο ξένης γλώσσας.

Ξένη γλώσσα

Επίπεδο και πτυχίο ξένης γλώσσας.

 

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Εδώ θα αναφέρετε εξειδικευμένες γνώσεις που δεν καλύφθηκαν από προηγούμενους τομείς, όπως γνώσεις Η/Υ, καθώς και τα προγράμματα που γνωρίζετε. Εάν έχετε μόνο γνώσεις Η/Υ, μπορείτε να ονομάσετε την κατηγορία ως "Γνώσεις Η/Υ", αντί για "Άλλες γνώσεις".
 • Γνώση και χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows ‘98, προγράμματα: Word, Excel, Access.
 • Γνώση στατιστικού πακέτου SPSS.
 • Γραφομηχανή, τέλεξ.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
 • Περιγραφή άλλων γνώσεων.

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Από... έως...

Αναφέρετε τις υποτροφίες ή άλλες διακρίσεις που σας απονεμήθηκαν.

1997 - 1998

Υποτροφία Ι.Κ.Υ. για άριστη επίδοση στο 2ο έτος σπουδών.

Από... έως...

Περιγραφή άλλης διάκρισης.

Από... έως...

Περιγραφή άλλης διάκρισης.

Από... έως...

Περιγραφή άλλης διάκρισης.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Εδώ αναφέρετε τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα και χόμπι. Είναι σημαντικά, διότι δείχνουν πόσο σφαιρική προσωπικότητα είσαστε. Περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως η συμμετοχή σας σε κάποια αθλητική ομάδα, ή μαθήματα κάποιου μουσικού οργάνου, ζωγραφικής κ.ά. Επίσης, αναφέρονται ενασχόληση με τον κινηματογράφο, συμμετοχή σε κάποια λέσχη, συμμετοχή σε δραστηριότητες του δήμου, οικολογία κ.ά. Είναι προτιμότερο να μην περιλάβετε πληροφορίες που έχουν σχέση με τη συμμετοχή σας σε πολιτικούς ή θρησκευτικούς συλλόγους.
 • Οχτώ χρόνια μαθήματα κλασικής κιθάρας.
 • Συμμετοχή σε συγκρότημα μοντέρνας ελληνικής μουσικής.
 • Καταδύσεις.
 • Συμμετοχή σε ερασιτεχνική ομάδα βόλεϊ.
 • Άλλο προσωπικό σας ενδιαφέρον.

 

 


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Δημήτριος Καραμάνης
επίκουρος καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Πανεπιστημιούπολη, 541 24 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310.991.234, e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
επιβλέπων καθηγητής της διπλωματικής μου εργασίας

Γιάννα Παπαδοπούλου
υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της εταιρείας «Πυξίς»
Εταιρεία «Πυξίς», 347 09 Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310.123.456-8, e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
επιβλέπουσα της πρακτικής μου άσκησης στην εταιρεία

Άλλο...