Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Επειδή τα λάθη στις ηλεκτρολογικές εργασίες μπορεί να έχουν και θανατη­φόρα αποτελέσματα, πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι ακόλουθοι κανόνες ασφα­λείας:Ηλεκτρολογικά εργαλεία

Κάθε άτομο που δουλεύει με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή συσκευές, πρέπει να ενη­μερωθεί για αυτούς τους κανονισμούς.

Να έχετε λοιπόν πάντα υπόψη σας, ότι εσείς έχετε την ευθύνη όλων των ηλεκτρολογικών εργασιών που έχετε διεκπεραιώσει ο ίδιος. Ζητήστε σε κάθε περίπτωση τη βοήθεια ειδικού όταν δεν είστε σίγουρος.

Όταν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι πρέπει τουλάχιστον στις πρίζες με εύ­κολη πρόσβαση να υπάρχουν εσωτε­ρικές φραγές στις τρύπες για προστα­σία των παιδιών ή να ασφαλιστούν με παρόμοιο τρόπο.