Χωρίσματα με γυψοσανίδα

Δημιουργήστε εύκολα και γρήγορα με απλά υλικά ένα μοντέρνο διαχωριστικό από γυψοσανίδα.

ΘA XPEIAΣTEITE:

• Mεταλλική μεζούρα
• 2 ή 3 φύλλα γυψοσανίδας
• 1 κομμάτι πρόχειρου ξύλου ή πάγκο εργασίας
• Hλεκτρικό δράπανο
• Xωνευτές βίδες
• Kατσαβίδι

Τα συστήματα χωρισμάτων σε εσωτερικές εφαρμογές αποτελούνται από μεταλλικό σκελετό (ορθοστάτες και στρωτήρες) πάνω στον οποίο βιδώνονται αμφίπλευρα οι γυψοσανίδες σε μία ή περισσότερες στρώσεις με ειδικές βίδες διαφόρων μηκών ανάλογα με το συνολικό πάχος των στρώσεων. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου, (υψηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας, πυραντίσταση, ηχομόνωση, μηχανικές αντοχές, προστασία από εκπομπή ακτινοβολίας, μεγάλα ύψη κ.λ.π.), μπορεί να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχες γυψοσανίδες και συστήματα τα οποία εκπληρώνουν αυτές τις απαιτήσεις. Είναι δυνατόν να κατασκευαστούν ακόμα και καμπύλα χωρίσματα με κατάλληλη επεξεργασία των γυψοσανίδων ή με ειδικές εύκαμπτες γυψοσανίδες.
Όταν θέλουμε να κατασκευάσουμε διαχωριστικό από γυψοσανίδα, πρώτα ξεκινάμε με τη μέτρηση και τη χάραξη του σκελετού. Οι στρωτήρες και οι ορθοστάτες που είναι τοποθετημένοι περιμετρικά της τοιχοποιίας πρέπει να εφαρμόζουν χωρίς κενά και να σφραγίζονται με αφρώδη αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε όταν απαιτείται ηχομόνωση. Τα μεταλλικά προφίλ πρέπει να στερεώνονται με βίδες και βύσματα σε όλα τα συνορεύοντα δομικά στοιχεία σε αποστάσεις μικρότερες του 1m. Οι γυψοσανίδες τοποθετούνται όρθιες, συγκρατούνται, πιέζονται και βιδώνονται πάνω στο σκελετό κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις. Το βίδωμα γίνεται σε αποστάσεις των 25cm. Σε περίπτωση διπλής στρώσης οι αποστάσεις του βιδώματος της πρώτης στρώσης μπορούν να τριπλασιαστούν σε 75cm.Τυχόν οριζόντιοι αρμοί στα εγκάρσια άκρα τους πρέπει να μετατίθενται. Εάν πρόκειται για κατασκευή τοίχου μονής στρώσης γυψοσανίδας πρέπει η ένωση των γυψοσανίδων να γίνεται πάντα πάνω σε μεταλλικό προφίλ. Οι βίδες πρέπει να διαπερνούν τη γυψοσανίδα κάθετα και να εισχωρούν στα μεταλλικά προφίλ του σκελετού κατά 10mm. Οι κεφαλές τους πρέπει να βυθίζονται κατά 1mm περίπου στην επιφάνεια της γυψοσανίδας με κατάλληλη ρύθμιση του βιδοδράπανου ώστε να μπορούν να στοκάρονται. Παραμορφωμένες ή λάθος τοποθετημένες βίδες πρέπει να απομακρύνονται και να αντικαθίστανται, σε απόσταση 5 cm από την προηγούμενη θέση, με καινούριες.

 http://anakainiseis-opap.gr