Τι είναι ο διαδικτυακός κατάλογος (web directory);

Κατάλογος ιστοσελίδων

Όσοι είσαστε πάνω από 30 ετών θα θυμάστε το "τεράστιο" Χρυσό Οδηγό στον οποίο ήταν προβεβλημένες αρκετές επιχειρήσεις. Τα χρόνια πέρασαν, η έντυπη ενημέρωση τείνει να εκλείψει και οι κατάλογοι των επιχειρήσεων έγιναν πλέον ηλεκτρονικοί. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν στο διαδίκτυο πολλά web directories ή αλλιώς διαδικτυακοί κατάλογοι. Πρόκειται για ιστοσελίδες στις οποίες ο επισκέπτης μπορεί να καταχωρήσει την επιχείρησή του ώστε  να προβληθεί στον παγκόσμιο ιστό. Για την καταχώρηση σε μερικούς καταλόγους απαιτείται εγγραφή ενώ σε άλλους όχι. Υπάρχει και δυνατότητα ειδικής προβολής, συνήθως με κάποιο επιπλέον κόστος. Η ερώτηση που σίγουρα περνάει από την σκέψη σας είναι:

Αξίζει να καταχωρήσω την επιχείρηση μου σε έναν τέτοιο κατάλογο;

 Μα φυσικά ναι! Αφενός μεν μπορείτε να κερδίσετε επισκέπτες από τον συγκεκριμένο κατάλογο, αφαιτέρου δε έχετε χτίσει έναν ακόμη σύνδεσμο πρός την ιστοσελίδα σας.  Για να κερδίσετε, όμως, το μέγιστο όφελος από την καταχώρηση σε ένα web directory θα πρέπει να καταχωρηθείτε στην σωστή κατηγορία ιστοσελίδων και να γράψετε με προσοχή την περιγραφή των δραστηριοτήτων σας.

Οι διαδικτυακοί κατάλογοι ανάλογα με την θεματολογία τους χωρίζονται σε γενικούς και σε θεματικούς.

Για παράδειγμα αν η επιχείρηση σας δραστηριοποιείται στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας εκτός από τους γενικούς καταλόγους μπορείτε να την καταχωρήσετε και σε ένα θεματικό κατάλογο με επιχειρήσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Επίσης η καταχώρηση μπορεί να είναι δωρεάν ή μπορεί να γίνεται με κάποιο ετήσιο κόστος.

Συνήθως τα νέα directories δεν ζητούν χρηματική αμοιβή, σε αντίθεση με τα directories τα οποία έχουν "εδραιωθεί" στο διαδίκτυο όπως το Yahoo directory τα οποία κάνουν καταχώρηση επι πληρωμή.

Ένας άλλος τρόπος καταχώρησης είναι η καταχώρηση με χρήση ανταποδοτικού συνδέσμου. Δηλάδη, για να οριστικοποιηθεί η εγγραφή σας πρέπει να τοποθετήστε ένα link (προς τον κατάλογο) στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου σας.